Studentensekretariat

Franziska Kläy
Tel. +41 31 632 56 63
E-Mail

Isabella Sastre
Tel. +41 31 632 97 99
E-Mail

Franziska Schwab
Tel. +41 31 632 31 99
E-Mail